Mobirise html5 website builder

КОМПОЗИТОРОпус, Хорска музика, Клавирска музика, Музика за гудаче, Музика за дрвене дуваче, Камерна музика,
Музика ѕа камерни оркестар, Музика за симфонијски оркестар (са хором)

Видеа (playlist)

Александар С. Вујић


Композитор, диригент, пијаниста

(1945. Сента, Србија - 2017. Београд, Србија)

Sacin Hor

Видеа (playlist)

Хорска музика


Sacin Hor

Видеа (playlist)

Клавирска музика


Stefan Milenkovic

Видеа (playlist)

Музика за солисту
и камерни оркестар


Saca i Simfonijeta

Видеа (playlist)

Музика за камерни оркестар


Saca i Simfonijeta

Видеа (playlist)

Музика за симфонијски оркестар
(са хором)


Hiroshima trio

Видеа (playlist)

Камерна музика и солисти