free responsive site templates

КОМПОЗИТОР

Опус, Хорска музика, Клавирска музика, Музика за гудаче, Музика за дрвене дуваче,

Камерна музика, Музика ѕа камерни оркестар, Музика за симфонијски оркестар (са хором)

Aleksandar S. Vujic, playlist

Александар С. Вујић

Композитор, диригент, пијаниста

(1945. Сента, Србија)