Композитор, диригент, пијаниста. Опус: Хорска музика, Клавирска музика, Музика за гудаче, Музика за дуваче, Камерна музика, Музика за камерни оркестар, Музика за симфонијски оркестар (са хором).
how to create your own website

ДИРИГЕНТ

Симфонијски оркестар ФМУ

Симфонијски оркестар ФМУ, 
Београд - слике