simple website templates

ХОР

4 Хора Републике Српске

- Мјешовити хор СПД "Јединство" Бањалука

- Мјешовити хор СПЦПД "Вила" Приједор

- Мјешовити хор Музичке академије унив. у источном  Сарајеву

- Женски камерни хор "Бањалучанке"

4 Хора Републике Српске - слике

- Мјешовити хор СПД "Јединство" Бањалука

- Мјешовити хор СПЦПД "Вила" Приједор

- Мјешовити хор Музичке академије унив. у источном Сарајеву

- Женски камерни хор "Бањалучанке"